Over het Havenbedrijf Rotterdam

Onze rol

Het Havenbedrijf Rotterdam is beheerder, exploitant en ontwikkelaar van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Onze stakeholders

Samen met onze stakeholders richten wij ons op een veelzijdige, duurzame, veilige en aantrekkelijke haven, die voldoet aan de maatschappelijke eisen.

Corporate Social Responsibility

In ons CSR-statement laten wij zien hoe wij maatschappelijke impact hebben en hoe wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid invullen.