Duurzaamheid van ketens en clusters

Het Havenbedrijf Rotterdam introduceerde in 2016 het programma Energietransitie met als doel het haven- en industriecomplex te transformeren tot een CO2-neutraal cluster. Naast het verlagen van de CO2-uitstoot streven we naar het behouden en vergroten van de maatschappelijke en economische toegevoegde waarde van de haven. We benaderen de opgave ook als aanjager van economische vernieuwing in het Rotterdamse haven- en industriecomplex. We voegden daaraan toe dat we onze haven willen ontwikkelen tot dé plaats waar de energietransitie vorm krijgt.

Energietransitie faciliteren

Energietransitie is een strategische prioriteit voor het Havenbedrijf. In 2016 startten wij met het opzetten van een interne programmastructuur om focus en versnelling te bewerkstelligen.

Expertpanel Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam wil de haven van Rotterdam ontwikkelen tot de plaats waar de energietransitie vorm krijgt. Twee experts geven hun mening over deze belangrijke ambitie.