Innovatie, kennis en arbeid

Het Havenbedrijf Rotterdam wil de concurrentiekracht van de bestaande sectoren in de haven vergroten. Daarnaast zetten we in op het aantrekken van nieuwe markten. De transitie naar een duurzame haveneconomie doen we samen met veel andere partijen. We spelen verschillende rollen: facilitator, aanjager en ondernemer. Het gaat daarbij om innovatie, ondersteunende ICT, kennisontwikkeling en kwaliteit van arbeid. Rotterdam wil de slimste haven van de wereld worden en blijven.

Innovatie en kennis

Om in te spelen op de veranderingen die ons beïnvloeden, zetten we als Havenbedrijf Rotterdam in op innovatie.