Mens en organisatie

Onze mensen zijn ons kapitaal. Zij realiseren onze ambities. Daarom investeren we in hen. Ten eerste door te sturen op kwaliteit en door onze medewerkers te helpen groeien via talent-, management- en leiderschapsontwikkeling. Ten tweede werken we aan een omgeving waarin een veilige, open cultuur én efficiënte processen de basis vormen. Ten derde investeren we in wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid, waarmee we onze medewerkers helpen maximaal toegevoegde waarde te leveren en optimaal hun carrière binnen het Havenbedrijf Rotterdam te doorlopen. Tot slot zetten we ons in op het gebied van maatschappelijk verantwoord werkgeverschap.

Efficiënte en wendbare organisatie

Om in te spelen op die ontwikkelingen, willen we als organisatie snel kunnen reageren op vragen uit de markt en veranderingen om ons heen. Dit vraagt om een wendbare organisatie met efficiënte processen.

Kwaliteit mensen

De kwaliteit van onze medewerkers is medebepalend voor de kwaliteit van het Havenbedrijf Rotterdam als organisatie en zijn dienstverlening.

Veilige en open cultuur

Binnen het Havenbedrijf Rotterdam zien we een veilige en open cultuur als randvoorwaarde voor de ontwikkeling van onze medewerkers.

Mensenrechten en anti-corruptie

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft invloed op mensen, bedrijven en leefomgevingen in en om de Rotterdamse haven en steeds meer in het buitenland. We voelen ons verantwoordelijk voor de wijze waarop wij ons werk verrichten en wat dit met zich meebrengt voor de mensen die afhankelijk zijn van onze inzet. Vanuit deze verantwoordelijkheid committeerden wij ons in 2012 aan de United Nations Global Compact (UNGC). Wij verwachten van onze medewerkers, klanten en leveranciers dat zij deze principes ondersteunen en respecteren.