Nieuwe markten

De diversificatie van het portfolio van de Rotterdamse haven, het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen, zijn belangrijke opgaven. Met de ratificatie van het Klimaatverdrag van Parijs en de ambitieuze doelstellingen van het kabinet-Rutte III neemt de urgentie van CO2-reductie verder toe. Markten gericht op energietransitie en circulaire economie winnen aan belang en bieden veel kansen in het Rotterdamse haven- en industriecomplex.

Eigen dynamiek

Het is de ambitie van het Havenbedrijf Rotterdam om koploper te zijn in de ontwikkeling van nieuwe markten.

Waste-to-Chemistry

Een samenwerkingsverband, bestaande uit AkzoNobel, Air Liquide, Enerkem en het Havenbedrijf Rotterdam deed samen met de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en InnovationQuarter onderzoek naar de realisatie van een Waste-to-Chemistry-fabriek in Rotterdam.