Overslag en marktaandeel in 2017

De haven van Rotterdam is de grootste van Europa. Het is ons doel om de positie van Rotterdam als marktleider te behouden en te versterken.

Overslag Rotterdamse haven

De goederenoverslag in de Rotterdamse haven (inclusief zeehaven Dordrecht) nam in 2017 toe met 1,3% tot 467,4 miljoen ton ten opzichte van 2016.

Marktaandeel

In 2016 heeft Rotterdam haar marktleiderspositie in de Hamburg – Le Havre range kunnen behouden, maar niet verder kunnen versterken