Stakeholderdialoog en partnerships

De missie van het Havenbedrijf Rotterdam is ‘economische en maatschappelijke waarde creëren door samen met klanten, stakeholders en aandeelhouders duurzame groei te realiseren in de haven van wereldklasse.’ We werken samen voor het benutten van kansen en het wegnemen van belemmeringen. Een goede kwaliteit van de dialoog speelt daarin een belangrijke rol.

Samenwerkingen

Samen met stakeholders, klanten en aandeelhouders werkt het Havenbedrijf Rotterdam aan het realiseren van de gezamenlijke ambities voor het haven- en industriecomplex.