Veilige en efficiënte afhandeling

Voor de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven is het van belang dat we goederenstromen via alle modaliteiten zo veilig en efficiënt mogelijk afhandelen. We zetten in op een efficiënt systeem voor het vervoer van containers tussen verschillende terminals en de vergroting van de frequentie, kwaliteit en fijnmazigheid van achterlandverbindingen. We investeren daarvoor gericht in infrastructuur of in procesverbeteringen, vooral op het gebied van zeescheepvaart, spoor, binnenvaart en afhandeling van goederen. Het slim omgaan met logistieke data helpt ons dit nog beter te doen. Door een actieve rol te spelen in het aanbieden van data en het ontwikkelen van toepassingen kunnen we hierin samen met partners winst behalen.

Veiligheid

Veiligheid in de haven, voor werknemers en omwonenden is een basisvoorwaarde voor het functioneren van de Rotterdamse haven.

Cybersecurity

Cybersecurity groeit als prioriteit in de samenleving en het bedrijfsleven. Toenemend gebruik van informatie- en communicatietechnologie leidt tot een verhoogde noodzaak van privacy en veiligheid van de desbetreffende communicatie en de opslag van gegevens. Het Havenbedrijf Rotterdam erkent zijn rol hierin.

Roundtable: Cybersecurity

Het Havenbedrijf Rotterdam ziet cybersecurity als een randvoorwaarde voor het goed functioneren van de belangrijkste nautische en logistieke processen en de verdere ontwikkeling van de digitalisering van de haven. Daarom krijgt het thema veel aandacht binnen de organisatie.

Digitalisering

Door de uitwisseling van real-time en predictive data door partijen in de logistieke keten, kunnen activiteiten beter op elkaar worden afgestemd en wordt verspilling van tijd, geld en middelen voorkomen.

Roundtable: Digitalisering

Digitalisering verandert de business van het Havenbedrijf Rotterdam en die van haar klanten. Er ontstaan nieuwe businessmodellen en mogelijkheden op het gebied van het delen van data, vergroten van efficiency en zelf slimmer worden.

Kwaliteit scheepvaartafwikkeling

De kwaliteit van de scheepvaartafwikkeling speelt een rol bij de havenkeuze van rederijen en is daarom van belang voor de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven.

Achterlandnetwerken

Het spoorproduct als onderdeel van het Rotterdamse achterlandnetwerk is van belang voor het realiseren van onze doelstelling om marktleider te zijn in groeimarkten.