Vestigingslocatie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich samen met zijn stakeholders in om een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven, start-ups, werknemers en omwonenden te creëren. We werken aan de kwaliteit van de haveninfrastructuur, terreinen en aan het regelgevend klimaat om klanten perfect te bedienen. We bieden hen onze kennis, zorgen voor ontwikkelruimte, veiligheid en bereikbaarheid en helpen bij ingewikkelde vergunningsaanvragen om het hen zo gemakkelijk mogelijk te maken om in de Rotterdamse haven zaken te doen. Ook werken we aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Onze inspanningen richten zich onder andere op het verbeteren van de luchtkwaliteit, het beperken van hinder en we dragen bij aan het creëren van een aantrekkelijke omgeving om te wonen, werken en recreëren.

Kwaliteit haveninfrastructuur

Om de doelstellingen uit de ondernemingsstrategie te behalen, is het van belang dat we investeren in haveninfrastructuur gericht op die markten die we willen versterken en laten groeien.

Bereikbaarheid

Voor de concurrentiepositie is het van belang dat het haven- en industriecomplex via de binnenvaart, spoor, weg en pijpleiding snel, betrouwbaar en robuust bereikbaar is.

Excellent serviceniveau voor de klant

Ons succes is afhankelijk van het succes van onze klanten. We zien een klantgerichte aanpak dan ook als voorwaarde om de doelstellingen uit de Ondernemingsstrategie 2016-2020 te halen.

Ruimte voor groei

Voor de ontwikkeling van de haven is het van belang dat er voldoende ontwikkelruimte beschikbaar is.

Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving

Het bieden van een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving voor omwonenden en havenwerkers is van belang voor het creëren van economische en maatschappelijke waarde.