Volwassen markten

Het Rotterdamse haven- en industriecomplex staat voor grote uitdagingen, onder andere door de transitie naar duurzame energie. Raffinage, petrochemie en bunkering blijven belangrijk voor de Rotterdamse haven en regio. Deze industriesegmenten bieden een hoge toegevoegde waarde en directe werkgelegenheid. Een groot deel van onze inkomsten komt uit de segmenten droog en nat massagoed.

Als het gaat om doorvoerhaven van nat en droog massagoed voor de Europese industrie, heeft Rotterdam een belangrijke functie. Het efficiënt en betrouwbaar houden van de ketens voor deze markten is belangrijk voor de concurrentiekracht van Rotterdam. We willen deze industrie behouden door de én-én-strategie.

Lees meer over de én-én-strategie onder Strategie

Deze ambitie spreken we ook uit in ons streven naar een marktaandeel voor ijzererts en kolen van 35% en een marktaandeel in ruwe en minerale oliën van 50% in de Hamburg-Le Havre range. Ons marktaandeel kwam uit op respectievelijk 37,6% voor ijzererts en kolen en 49% voor ruwe en minerale oliën.

Versterken van het industriecluster

Clustercommissaris ondersteunt industriecomplex Rotterdam-Moerdijk om samen de huidige activiteiten te optimaliseren en de transitie naar meer biobased, circulair en hernieuwbare energie te versnellen.