Het havengebied

Met een totale overslag van 467,4 miljoen ton goederen is de haven van Rotterdam ook in 2017 de grootste zeehaven van Europa. De haven dankt haar leidende positie onder andere aan de uitstekende bereikbaarheid via zee en de goede achterlandverbindingen. Met een maximale waterdiepte van 24 meter is het als enige haven van de vier grootste havens in de Hamburg-Le Havre range onbeperkt toegankelijk voor de meest diepstekende schepen. In de haven komen zeevaart, binnenvaart, spoor, weg en pijpleiding samen. In 2017 arriveerden 29.646 zeeschepen in de haven van Rotterdam.

Logistiek en industrie

De Rotterdamse haven is een hub voor internationale goederenstromen. Op de terminals vindt op- en overslag plaats van containers, stukgoed, droge bulk en nat massagoed. Daarnaast is het Rotterdamse havengebied één van ’s werelds grootste olie- en chemiecentra. De aanwezigheid van veel op fossiel gebaseerde industrie maakt Rotterdam bij uitstek de plek om de energietransitie effectief en economisch verantwoord vorm te geven.

Bovenstaande kaart geeft de verschillende activiteiten in de haven weer.

De toegevoegde waarde van de Rotterdamse haven bedroeg in 2016 (laatst bekende cijfer) ruim 23 miljard euro. Dat is 3,3% van het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp). Bron: Havenmonitor