16 Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering

Met ingang van 1 januari 2017 is Havenbedrijf Rotterdam onderworpen aan vennootschapsbelasting. Vanwege het ontbreken van overeenstemming met de Belastingdienst over de fiscale openingsbalans is op dit moment niet betrouwbaar vast te stellen wat het te betalen bedrag aan vennootschapsbelasting is. Voor de jaarrekening 2017 is daarom uitgegaan van het huidige statutaire tarief van de vennootschapsbelasting van 25%, afgezet tegen de commerciële winst uit gewone bedrijfsuitvoering van € 241,4 miljoen. Het opgenomen bedrag aan nog te betalen vennootschapsbelasting 2017 komt hiermee op € 60,4 miljoen. Voor een verdere toelichting inzake de vennootschapsbelasting wordt verwezen naar de grondslagen voor de bepaling van het resultaat.