18 Werknemers

Het gemiddelde aantal medewerkers per jaar en het aantal medewerkers per jaareinde in dienst van het Havenbedrijf Rotterdam zijn in onderstaand overzicht gespecificeerd.

Open for viewing

  Ultimo 2017 Ultimo 2016 Gemiddeld 2017 Gemiddeld 2016
Havenbedrijf Rotterdam 1.164  1.130 1.146  1.126
waarvan:        
Divisie Havenmeester 456  462 458  464
Buiten Nederland 10  11 11  9

 

Het aantal medewerkers wordt berekend exclusief medewerkers met een FLO-uitkering (functioneel leeftijdsontslag).