22 Accountantskosten

De jaarrekening is gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Open for viewing

  2017 2016
Controle van de jaarrekening 153.505        123.705
Overige controleopdrachten 159.988          129.041
Fiscale advisering 1.798  12.500
Overige niet-controleopdrachten 17.534                90.448
Totaal 332.825  355.694
(Bedragen x € 1)    

De totale kosten die betrekking hebben op het boekjaar 2017 (inclusief controle jaarrekening 2017) bedragen € 332.825. De controle van het verslaggedeelte en de beoordeling van het halfjaarbericht zijn opgenomen in de post ‘Overige controleopdrachten’.