Kerncijfers

Overslag

Overslag Rotterdamse haven*

Open Overslag Rotterdamse haven* for viewing

(Brutogewicht x 1.000 metrische tonnen) 2016 2017 Verschil (aantal) Verschil (%)
Ertsen en schroot 31.229 31.166  -63  -0,2% 
Kolen

28.443

25.752  -2.691  -9,5% 
Agribulk 10.449 11.143  694  6,6% 
Biomassa 56 414  358  635,9% 
Overig droog massagoed 12.123 11.694  -429  -3,5% 
Subtotaal Droog Massagoed 82.301 80.169  -2.132  -2,6% 
Ruwe olie 101.858 104.179  2.321  2,3% 
Minerale olieproducten 88.761 79.207  -9.554  -10,8% 
LNG 1.705 1.986  281  16,5% 
Overig nat massagoed 31.195 28.911  -2.284  -7,3% 
Subtotaal Nat Massagoed 223.519 214.283  -9.236  -4,1% 
TOTAAL MASSAGOED 305.820 294.452  -11.368  -3,7% 
         
Deepsea 81.322 89.172  7.850  9,7% 
Feeder 20.471 25.389  4.918  24,0% 
Shortsea 25.270 28.082  2.812  11,1% 
Containers 127.063 142.643  15.580  12,3% 
Roll on/roll off 22.412 23.805  1.393  6,2% 
Overig stukgoed 5.881 6.456  575  9,8% 
Breakbulk 28.293 30.261  1.968  7,0% 
TOTAAL STUKGOED 155.356 172.904  17.548  11,3% 
TOTALE OVERSLAG 461.176  467.354 6.178  1,3% 
Totaal in aantallen containers 7.413.548 8.194.232  780.684  10,5% 
Totaal in aantallen TEU 12.385.168 13.734.334  1.349.166  10,9% 

*Inclusief overslag terminals noordzijde van de rivier (Hoek van Holland, Schiedam, Vlaardingen). Deze overslag betreft voor 2017 3,8% van het totale overslagvolume van de aan-en afvoer. Het bijbehorende zeehavengeld komt niet aan het Havenbedrijf Rotterdam toe en wordt daarom niet in de financiële verslaglegging meegenomen.

Overslag goederen in de haven van Rotterdam*

Open Overslag goederen in de haven van Rotterdam* for viewing

(Brutogewicht x 1.000 metrische tonnen) 2013 2014 2015 2016 2017
Ertsen en schroot 35.944 34.075 33.865 31.229 31.166 
Kolen 30.675 30.401 30.691 28.443 25.752 
Agribulk 10.318 11.266 10.834 10.449 11.143 
Biomassa 475  281  75 56 414 
Overig droog massagoed 12.249 12.850 12.274 12.123 11.694 
Subtotaal Droog Massagoed 89.186 88.593 87.739 82.301 80.168 
Ruwe olie 91.054 95.388 103.091 101.858 104.179 
Minerale olieproducten 81.608 75.006 88.496 88.761  79.207
LNG 756 1.206 2.307 1.705  1.986
Overig nat massagoed 33.381 30.899 30.746 31.195  28.911
Subtotaal Nat Massagoed 206.799 202.498 224.640 223.519  214.282
TOTAAL MASSAGOED 295.986 291.091 312.379 305.820 294.450 
           
Deepsea 78.041 82.650 80.935 81.322 89.172 
Feeder 18.650 18.993 19.266 20.471 25.389 
Shortsea 24.559 25.954 26.044 25.270 28.082 
Containers 121.250 127.598 126.245 127.063 142.642 
Roll on/roll off 18.512 20.005 22.030 22.412 23.805 
Overig stukgoed 4.716 6.039 5.709 5.881 6.456 
Breakbulk 23.228 26.044 27.739 28.293 30.262 
TOTAAL STUKGOED 144.478 153.642 153.984 155.356 172.904 
TOTALE OVERSLAG 440.464 444.733 466.363 461.176 467.354 
           
Totaal in aantallen containers 7.006.301 7.386.528 7.329.640 7.413.548 8.194.232 
Totaal in aantallen TEU 11.621.249 12.297.570 12.234.535 12.385.168 13.734.334 

*Genoemde overslagcijfers zijn inclusief de overslag op de terminals aan de noordzijde van de rivier (Hoek van Holland, Schiedam, Vlaardingen). Deze overslagcijfers zijn voor 2017 3,8% van het totale overslagvolume van de aan-en afvoer. Het bijbehorende zeehavengeld komt niet aan het Havenbedrijf Rotterdam toe en wordt daarom niet in de financiële verslaglegging meegenomen.

Aanvoer goederen in de haven van Rotterdam*

Open Aanvoer goederen in de haven van Rotterdam* for viewing

(Brutogewicht x 1.000 metrische tonnen) 2013 2014 2015 2016 2017
Ertsen en schroot 33.161 32.221 31.493 29.328 29.256 
Kolen 30.388 29.926 30.378 28.203 25.216 
Agribulk 8.849 9.981 9.672 9.700 10.268 
Biomassa 435 273 61 56 379 
Overig droog massagoed 8.981 9.021 8.697 8.634 8.823 
Subtotaal Droog Massagoed 81.814 81.421 80.302 75.921 73.941 
           
Ruwe olie 90.440 94.984 101.723 100.774 103.332 
Minerale olieproducten 46.276 42.527 49.045 46.980  40.820
LNG 571 763 1.456 1.040  1.284
Overig nat massagoed 19.839 19.128 19.013 19.010 18.245
Subtotaal Nat Massagoed 157.126 157.402 171.237 167.804  163.681
TOTAAL MASSAGOED 238.940 238.824 251.539 243.725 237.622 
           
Deepsea 40.466  43.192 41.688 42.728 46.919 
Feeder 9.482 9.520 10.203 10.820  13.583
Shortsea 9.781 10.480 10.479 10.153  11.439
Containers 59.729 63.193 62.369 63.701  71.941
           
Roll on/roll off 8.851 9.139 9.761 9.631 10.215 
Overig stukgoed 3.248 4.022 3.910 4.138 4.151 
Breakbulk 12.099 13.161 13.671 13.769 14.366 
TOTAAL STUKGOED 71.828 76.354 76.040 77.470 86.307 
TOTAAL AANVOER 310.768 315.178 327.579 321.195 323.929 
Totaal in aantallen containers 3.634.620 3.853.169 3.522.033 3.866.499  3.940.733 
Totaal in aantallen TEU 6.032.516 6.415.409 6.351.594 6.447.720  7.131.519

*Genoemde overslagcijfers zijn inclusief de overslag op de terminals aan de noordzijde van de rivier (Hoek van Holland, Schiedam, Vlaardingen). Deze overslagcijfers zijn voor 2017 3,8% van het totale overslagvolume van de aan-en afvoer. Het bijbehorende zeehavengeld komt niet aan het Havenbedrijf Rotterdam toe en wordt daarom niet in de financiële verslaglegging meegenomen.

Afvoer goederen in de haven van Rotterdam*

Open Afvoer goederen in de haven van Rotterdam* for viewing

(Brutogewicht x 1.000 metrische tonnen) 2013 2014 2015 2016 2017
Ertsen en schroot 2.783 1.854 2.372 1.900 1.910 
Kolen 287 475 313 240 536 
Agribulk 1.469 1.286 1.162 750 875 
Biomassa 40 8 13 - 35 
Overig droog massagoed 2.794 3.548 3.591 3.489 2.871 
Subtotaal Droog Massagoed 7.373 7.172 7.437 6.379 6.227 
           
Ruwe olie 614 403 1.367 1.084 847 
Minerale olieproducten 35.332 32.479 39.451 41.781 38.387 
LNG 185 443 852 665 701 
Overig nat massagoed 13.542 11.771 11.733 12.185 10.666 
Subtotaal Nat Massagoed 49.673 45.096 53.403 55.715 50.601 
TOTAAL MASSAGOED 57.046 52.267 60.840 62.094 56.828 
           
Deepsea container 37.576 39.458 39.247 38.594 42.253 
Feeder containers 9.168 9.473 9.063 9.652 11.806 
Shortsea container 14.778 15.474 15.566 15.117 16.642 
Containers 61.522 64.405 63.876 63.363 70.701 
           
Roll on/roll off 9.661 10.866 12.269 12.781 13.591 
Overig stukgoed 1.467 2.017 1.799 1.743 2.305 
Breakbulk 11.128 12.883 14.068 14.524 15.896 
TOTAAL STUKGOED 72.650 77.288 77.944 77.887 86.597 
TOTAAL AFVOER 129.696 129.555 138.784 139.981 143.425 
Totaal in aantallen containers 3.371.681 3.533.359 3.807.607 3.547.049  4.253.499 
Totaal in aantallen TEU 5.588.733 5.882.161 5.882.941 5.937.448  6.602.815 

*Genoemde overslagcijfers zijn inclusief de overslag op terminals aan de noordzijde van de rivier (Hoek van Holland, Schiedam, Vlaardingen). Het bijbehorende zeehavengeld komt niet aan het Havenbedrijf Rotterdam toe en wordt niet in de financiële verslaggeving meegenomen.

 • Goederenoverslag per goederensoort

  JarenBreakbulkContainersNat massagoedDroog massagoed
  201323.227121.251206.77989.187
  201426.044127.598202.498 88.593
  201527.739126.245224.64087.739
  201628.293127.064223.51982.301
  201730.262142.642214.28280.168

Overslag Hamburg-Le Havre range

Open Overslag Hamburg-Le Havre range for viewing

(Brutogewicht x 1.000 metrische tonnen) 2012 2013 2014 2015 2016
Rotterdam (Nederland) 441,5 440,5 444,7 466,4  461,2
Antwerpen (Belgie) 184,1 190,8 199,0 208,4  214,2
Hamburg (Duitsland) 130,9 139,1 145,7 137,8  138,2
Amsterdam (Nederland) 94,3 95,7 97,8 96,5  96,8
Bremerhaven (Duitsland) 84,0 78,8 78,3 73,4  74,2
Le Havre (Frankrijk) 63,5 67,2 66,9 68,3  65,4
Duinkerken (Frankrijk) 47,6 43,6 47,1 46,6  46,7
Zeebrugge (Belgie) 43,5 42,8 42,5 38,3  37,8
Zeeland Seaports (Nederland) 33,6 33,0 35,1 33,1  33,2
Gent (Belgie) 26,3 26,0 25,9 26,4  29,1
Wilhelmshaven (Duitsland) 26,2 24,5 24,2 29,0  26,2

* Overslag 2017 andere havens pas na het eerste kwartaal beschikbaar

* Bron: havens Hamburg - Le Havre range

Marktaandeel

 • Marktaandeel Rotterdam per goederensoort in Hamburg-Le-Havre range*

  JarenNat massagoedDroog massagoedContainersBreakbulk
  201350,736,628,523,4
  201449,336,528,325,5
  201551,236,229,125,0
  201650,934,628,526,3
  201749,133,530,427,0
 • Ontwikkeling marktaandelen Hamburg-Le Havre range

  JarenRotterdamAntwerpenHamburgAmsterdamBremerhavenLe HavreDuinkerkenZeebruggeZeeland SeaportsGentWilhelmshaven
  201337,516,111,78,16,75,73,63,62,82,22,1
  201436,816,412,18,16,55,53,93,62,92,12,0
  201538,016,911,38,06,05,63,83,12,72,22,4
  201637,617,611,47,86,15,33,83,12,72,32,2
  201737,217,711,18,05,85,74,02,92,62,62,4

Investeringen

 • Investeringsuitgaven Havenbedrijf Rotterdam - per type

  JarenRealisatie Maasvlakte 2BedrijfsmiddelenPublieke infrastructuurKlantgebonden infrastructuur
  2013108.92114.13918.156121.643
  201416.237 15.89663.72693.579
  20150 15.57853.84581.714
  2016015.63963.552100.626
  2017021.97387.369104.429
 • Investeringen per type (2017)

  CategorieHoeveelheid
  Klantgebonden infrastructuur104.429
  Publieke infrastructuur87.369
  Bedrijfsmiddelen21.973

Luchtkwaliteit

 • Concentratie NO2, SO2 en PM10 in regio (jaargemiddeldes)

  JarenStikstofdioxide (NO2)Zwaveldioxide (SO2)Fijnstof (PM10)
  200535,521328,7
  200636,61328,8
  200736,71127,3
  200838925,8
  200934,51123,8
  201034,51025
  201134,66,925,8
  201233,16,521,8
  201331,55,620,8
  201429,97,121,3
  201529,34,0 19,2
  201630,04,919,0

(Bron DCMR)

Hernieuwbare bronnen

 • Aandeel energie uit hernieuwbare bronnen haven

  JarenAandeel
  20125,5
  20134,0
  20145,1
  20156,0
  20166,0

Scope van bovenstaande indicator is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Rapportage vindt nu plaats o.b.v. cijfers van het haven en industrie complex. Deze wijziging is doorgevoerd voor alle gerapporteerde jaren.

CO₂-emissies

 • CO2-uitstoot regio Rotterdam

  JarenCO2 uitstoot
  2012 28.114
  2013 27.990
  201430.176
  201532.620
  201634.189

Bron: DCMR

CO₂-footprint Havenbedrijf Rotterdam

Open CO₂-footprint Havenbedrijf Rotterdam for viewing

In kton 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Scope 1 6,4 6,1 6,1 6,0 6,2  6,8 5,9
Scope 2 0,4 0,7 0,7 0,7 0,1  0,1 0,1
Scope 3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5  2,7 2,7
Totaal 9,2 9,2 9,2 9,1 8,8

9,6

8,7

De footprint is gebaseerd op de ISO 14064-standaard. In 2017 maakten wij gebruik van dezelfde scope-indeling als in vorige jaren:

Scope 1 omvat directe emissies door het verbruik van brandstoffen. Hierondervalt het brandstofverbruik van operationele voertuigen.

Scope 2 omvat de indirecte emissies gerelateerd aan energei en stadswarmteverbruik. Hieronder valt het energieverbruik van operaties en objecten in beheer bij het Havenbedrijf Rotterdam, bijvoorbeeld bruggen, verlichting van gebouwen en publieke verlichting. Verder bestaat scope 2 uit elektriciteitsverbuik en stadsverwarming van gehuurde kantoren.

Scope 3 omvat de CO₂-uitstoot als gevolg van zakenvluchten en woon-werkverkeer van medewerkers.

2016 scope 1 data zijn gecorrigeerd t.o.v. vorig jaar vanwege een correctie van het brandstofgebruik van patrouille vaartuigen. Data gerapporteerd in 2016: 6,3 kton

 

 • CO2-footprint Havenbedrijf Rotterdam

  JarenDirecte emissiesEnergie indirecte emissiesOverige indirecte emissiesDoel
  20116,40,42,49,7
  20126,10,72,49,5
  20136,10,72,49,3
  20146,00,72,49,1
  20156,20,12,58,9
  20166,80,12,7
  20176,00,12,7

Kwaliteit scheepvaartafwikkeling

Historisch overzicht Havenmeester

Open Historisch overzicht Havenmeester for viewing

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Bezoeken          
Tankschepen 8.869 8.254 8.466  8.133 8.150 
Droge bulk 1.117 1.084 1.067  1.080 1.122 
General Cargo 9.331 9.326 9.413  9.577 9.768 
Volcontainer 7.262 7.525 7.270  7.393 7.668 
Overige* 2.869 2.838 2.906  2.839 2.938 
Totaal 29.448 29.027 29.122  29.022 29.646 
           
Veilig          
Scheepsbewegingen 77.025 75.107 76.527 76.048 79.598
Nautische Safety Index** - - -  7,53 7,95
Safety Environmental Index*** - - -  8,01 7,99
           
Schoon          
Waterverontreinigingen 215 206 221  201 151 

*Door de ingebruikname van een nieuw systeem (HaMIS ipv IVS) zijn sommige schepen sinds medio 2013 anders ingedeeld. Schepen die in de overige klasse vielen, zijn sinds 2013 met name ingedeeld in de klasse 'general cargo'.

**Door een gewijzigde rekenmethode in 2016 is de periode 2012-2015 gelijk gesteld aan het rapportcijfer 7. 

***In 2017 is de definitie en de wijze van berekening aangepast. De doelstelling is gesteld op 7,5.

 • Scheepsbezoeken en scheepsbewegingen (zeevaart)

  JarenScheepsbezoekenScheepsbewegingen
  201329.44877.025
  201429.02775.107
  201529.12276.527
  201629.02276.048
  201729.64679.597

Werkgelegenheid

 • Werkgelegenheid haven Rotterdam (inclusief Dordrecht)

  JarenDirectIndirect
  20129556786279
  20139702085040
  20149693187338
  20159714784073
  2016 10213093842

Bron: Havenmonitor

Mens en organisatie

Historisch overzicht personeel

Open Historisch overzicht personeel for viewing

  2013 2014 2015 2016 2017
 Verhouding parttime/fulltime           
 Parttime - DHMR  27 27 25 28 30
 Parttime - Overig  112 121 123 116 124
 Parttime - Totaal  139 148 148 144 154
 Fulltime - DHMR  441 440 438 434 426
 Fulltime - Overig  538 540 527 552 584
 Fulltime - Totaal  979 980 965 986 1.010
 Totaal  1.118 1.128 1.113 1.130 1.164
           
 Verhouding man-vrouw - Totaal           
 Man - DHMR  435 433 425 419 414
 Man - Overig  411 412 406 420 441
 Man - Totaal  846 845 831 839 855
 Vrouw - DHMR  33 34 38 43 42
 Vrouw - Overig  239 249 244 248 267
 Vrouw - Totaal  272 283 282 291 309
 Totaal  1.118 1.128 1.113 1.130 1.164
           
 Verhouding man-vrouw - Management           
 Man management - DHMR  6 6 5 6 17
 Man management - Overig  47 51 51 56 49
 Man managment - Totaal  53 57 56 62 66
 Vrouw management - DHMR  1 1 1 1 4
 Vrouw management - Overig  14 12 11 15 16
 Vrouw management - Totaal  15 13 12 16 20
 Totaal   68 70 68 78 86
           
 Leeftijd - DHMR           
 < 30 jaar 27 28 27 21 22
 30 - 39 jaar  82 83 84 86 78
 40 - 49 jaar  133 128 120 121 121
 50 - 60 jaar  196 191 185 182 181
 > 60 jaar  30 37 47 52 54
 Totaal  468 467 463 462 456
           
 Leeftijd - Overig           
 < 30 jaar 27 34 39 50 63
 30 - 39 jaar  191 177 166 165 155
 40 - 49 jaar  224 235 230 221 238
 50 - 60 jaar  177 174 170 185 197
 > 60 jaar  31 41 45 47 55
 Totaal  650 661 650 668 708
           
 Dienstjaren - DHMR           
 0 - 5 jaar  58 56 56 66 69
 6 - 10 jaar  51 44 49 47 50
 11 - 15 jaar  69 86 78 72 59
 > 15 jaar  290 281 280 277 278
 Totaal  468 467 463 462 456
           
 Dienstjaren - Overig           
 0 - 5 jaar  262 227 202 225 258
 6 - 10 jaar  106 135 156 150 155
 11 - 15 jaar  125 129 114 106 91
 > 15 jaar  157 170 178 187 204
 Totaal  650 661 650 668 708
           
 Ziekteverzuim           
 Ziekteverzuimpercentage - DHMR  4,68% 4,34% 6,28% 5,75% 7,13%
 Ziekteverzuimpercentage - Overig  3,15% 3,21% 3,04% 3,29% 3,83%
 Ziekteverzuimpercentage - Totaal  3,78% 3,68% 4,10% 4,23% 5,12%
           
 Gemiddelde leeftijd (jaren)           
 Alle medewerkers - DHMR  47,4 47,5 47,9 48,2 48,4
 Alle medewerkers - Overig  44,6 44,8 44,8 44,8 45,1
 Alle medewerkers - Totaal  45,8 45,9 46,1 46,2 46,4
 Management - DHMR  48,7 49,7 51,0 51,6 51,4
 Management - Overig  47,8 47,7  48,1 47,4 49,0
 Management - Totaal  47,9 47,9 48,4 47,7 49,6
 Nieuwe medewerkers - DHMR  33,9 31,5 33,4 32,8 31,3
 Nieuwe medewerkers - Overig  38,9 35,9 34,9 34,6 37,2
 Nieuwe medewerkers - Totaal  37,9 34,9 34,6 34,2 36,1

Verhouding parttime/fulltime

 • Verhouding parttime/fulltime-Havenbedrijf totaal

  JarenParttimeFulltime
  2013139979
  2014148980
  2015148965
  2016144986
  20171541010

Diversiteit

 • Man-vrouwverhouding- Havenbedrijf totaal

  JarenManVrouw
  2013847271
  2014845283
  2015821282
  2016839291
  2017855309
 • Man-vrouwverhouding-Management-Havenbedrijf totaal

  AantalManVrouw
  20135315
  20145713
  20155612
  20166216
  20176620

Leeftijd

 • Leeftijd medewerkers - Havenbedrijf totaal

  Jaren< 30 jaar 30 - 39 jaar 40 - 49 jaar 50 - 60 jaar > 60 jaar
  20135427335737361
  20146226036336578
  20156625035035592
  20167125134236799
  201785233359378109
 • Gemiddelde leeftijd-Totaal

  Jaren Alle medewerkers Management Nieuwe medewerkers
  201345,847,637,9
  201445,947,934,9
  201546,148,434,6
  201646,247,734,2
  201746,449,636,1

Dienstjaren

 • Aantal dienstjaren - Havenbedrijf totaal

  Jaren0 - 5 jaar6 - 10 jaar11 - 15 jaar> 15 jaar
  2013320157194447
  2014283179215451
  2015258205192458
  2016291197178464
  2017327205150482

Financiën

 • Omzet

  JarenOverige opbrengstenInkomsten uit contractenHavengelden
  201316322303
  201416338306
  201520341316
  201628343309
  201731377304

Financieel-historisch overzicht Havenbedrijf

Open Financieel-historisch overzicht Havenbedrijf for viewing

 

(Afgeronde bedragen x € 1 miljoen) 2013 2014 2015 2016 2017
Balans          
 Activa  3.918 3.961 3.967 4.216  4.324 
 Eigen vermogen  2.178 2.311 2.440 2.603  2.686 
 Langlopende schulden  1.420 1.332 1.216 1.163  1.093 
 Geïnvesteerd vermogen  3.597 3.644 3.655 3.766  3.779 
 Voorzieningen + Kortlopende schulden  321 317 312 450  545 
 TOTAAL VERMOGEN  3.918 3.961 3.967 4.216  4.324 
           
 Winst-en-verliesrekening           
 Som der bedrijfsopbrengsten  640 660 677 681  712 
 Operationele lasten  231 233 239 239  261 
 EBITDA  409 427 438 442  451 
 Afschrijvingen  126 133 147 140  148 
 Bedrijfsresultaat (EBIT)  282 294 292 302  303 
 Financiële baten en lasten  -65 -84 -89 -86  -62 
 Resultaat deelnemingen  9 6 9
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening         -60
 NETTORESULTAAT  227 215 212 224  187 
           
 Kasstroomoverzicht           
 Operationele kasstroom  332 344 336 330 274 
 Investeringskasstroom (excl. Rijksbijdrage)  -268 -195 -149 -167 -156 
 Rijksbijdrage  -290 -   112
 Financieringskasstroom  314 -162 -202 -108 -159 
 Saldo kasstroom  87 -13 -15 168 -41 
           
 Bruto-investeringen           
 Klantgebonden infrastructuur  121 94 82 101 104 
 Publieke infrastructuur* 18 64 57 64 87 
 Bedrijfsmiddelen 14 16 16 16 22 
 MV2 109 16 - -  
 Totaal bruto-investeringen  263 189 154 179 214 
           
 Ratio's           
 Solvabiliteit (in %, incl. achtergestelde leningen)  55,6 58,4 61,5  61,7  62,1 
 Net Debt/EBITDA  2,7 2,4 2,2 1,8  1,7 
 Interest coverage rate (ICR)** 4,3 3,8 3,6 3,5  4,9 

*Inclusief bijdragen.
**ICR gepresenteerd exclusief calculatorische rente.

Havenbedrijf Rotterdam maakt gebruik van de vrijstelling van consolidatieplicht omdat de financiële gegevens van de deelnemingen gezamenlijk verwaarloosbaar zijn voor inzicht in resultaat en vermogen van de jaarrekening.