Overzicht Kritische Prestatie-Indicatoren (KPI's)

Een KPI is materieel voor het rapportagejaar indien deze inzicht geeft in de mate van realisatie van de strategische doelstellingen, ze van toepassing is op een materieel thema en er daadwerkelijk op is gestuurd door het management. Binnen de materiële KPI's is onderscheid aangebracht in kritische prestatie indicatoren en prestatie indicatoren. In de controle door de externe accountant hebben de kritische prestatie indicatoren extra focus gehad. In de KPI-tabel zijn nieuwe KPI’s met een * gemerkt.

KPI's

Open for viewing

Thema Indicator

Doelstelling 2017

Realisatie 2017 Realisatie 2016
Marktleider in groeimarkten Marktaandeel containers (in overslagvolume op basis van TEU) 30,3%  31,0% 29,4%
Koploper in ontwikkeling nieuwe markten Daadwerkelijk geïnvesteerde euro's in nieuwe markten -  € 21,5 mln € 37,1 mln
Energietransitie Voortgang investeringsbeslissing energie infrastructuur Stoplicht oranje oranje
Digitalisering # pilots/proofs of concept met users 5  7 10
  # pilots doorontwikkeld 3  5 3
Veiligheid haven en HbR # Major incidents nautisch 0 0 0
 Kwaliteit scheepvaart afwikkeling Nautische Safety Index (NSI) > 7,0  7,95 7,53
  Safety & Environmental index (SEI) > 7,5  7,99 8,01
 Kwaliteit haveninfrastructuur Kwaliteit infrastructuur World Economic Forum * Top 3 1 1
Efficiënte en wendbare organisatie Toename beleving efficiency binnen Havenbedrijf Rotterdam >5,3  5,3 (2016) 5,3
(Cyber)security Major incidents op vitale systemen *  0

 0

-

Kennis & Innovatie Aantal nieuw gevestigde start-ups PortXL 10  10 12