Samenhang

De hoofddoelstellingen uit de Ondernemingsstrategie 2016-2020 en de daarbij horende enablers hangen samen met de thema's die wij en onze stakeholders van belang achten en die uit de materialiteitsanalyse naar voren zijn gekomen.

In onderstaande figuur geven we de samenhang tussen deze materiƫle thema's, onze doelstellingen en resultaten weer. Ook de belangrijkste risico's voor de Rotterdamse haven en het Havenbedrijf Rotterdam zijn hierin opgenomen. We hebben ons hier beperkt tot de materiƫle thema's (top 10) en de top risico's (top 10).