Beste Europese containerhaven

Containers zijn belangrijk voor de Rotterdamse haven. 30,5% van onze totale overslag is containeroverslag. Marktleider in dit segment betekent voor ons dat Rotterdam de belangrijkste container-gateway en transshipment haven in Europa is, de meeste en de beste verbindingen van lijndiensten heeft en de aantrekkelijkste haven is voor import, export en transshipment voor Noordwest-Europa. Binnen de haven is het van groot belang dat de uitwisseling van containers snel en kostenefficiënt gebeurt. Daarom investeren wij in projecten die gericht zijn op efficiency in het containervervoer, zoals de Container Exchange Route (CER) en NextLogic.

Voor 2017 hadden wij als streven een marktaandeel in containers in TEU van 30,3% in de Hamburg–Le Havre range. Het marktaandeel tot en met het derde kwartaal van 2017 bedroeg 31%.

Diverse ontwikkelingen in het containersegment hadden een positief effect op onze overslag en ons marktaandeel in 2017. Per 1 april 2017 startten de nieuwe vaarschema’s van de allianties. Dit leidde tot meer aanlopen en overslag, omdat wij vaker First Port of Call waren. Toegenomen capaciteit door het goed functioneren van de nieuwe containerterminals op Maasvlakte 2 zorgde voor de terugkomst van transshipment. Grote schepen kampten met de beperkingen in Antwerpen en Hamburg en droegen bij aan meer overslagvolumes in Rotterdam. Dit leidde in 2017 tot een impuls van de overslaggroei (plus 12,3% ten opzichte van 2016).

Op 23 juni bijvoorbeeld, arriveerde de OOCL HongKong in de haven van Rotterdam met een capaciteit van 21.413 TEU het grootste containerschip ter wereld. De haven van Rotterdam en specifiek Maasvlakte 2 is zeer goed bereikbaar voor dit soort schepen.

Verbeteren Euromax

Om de grootste containerschepen (>20.000 TEU) op de Euromax te blijven afhandelen, zijn verbeteringen nodig. Hierin investeren wij samen met Euromax. Het Havenbedrijf Rotterdam investeert de komende jaren meer dan 10 miljoen euro om ter plekke de diepgang te vergroten.

Personeelstekort

In 2016 hebben de leden van de vakbonden, de Rotterdamse containerbedrijven en het Havenbedrijf Rotterdam ingestemd met een Werkzekerheidsakkoord. De verwachting was dat door het op de markt komen van extra geautomatiseerde terminal capaciteit in combinatie met tegenvallende economische groei er een overschot aan personeel zou ontstaan. In 2017 bleek het tegendeel waar. Er ontstond een tekort aan personeel door hogere containervolumes. De afspraken zorgen voor rust in de sector.

Container Exchange Route

Het Havenbedrijf Rotterdam is voornemens te investeren in de aanleg van de Container Exchange Route (CER). Doelstellingen van de CER zijn het versterken van onze concurrentiepositie en het vergroten van ons marktaandeel. De CER verbindt de containerbedrijven op de Maasvlakte met elkaar en maakt het mogelijk om de uitwisselkosten voor containers terug te brengen. Dit moet leiden tot een verbetering van het achterland- en transshipmentproduct en versterking van de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam als containerhub. De CER bestaat uit onder andere infrastructuur, ICT-systemen en logistieke afspraken tussen deepsea-containerterminals, empty depots, railterminals en distributiecenters. Via de CER wisselen we in de toekomst containers uit en bundelen we containerstromen. Treinen, binnenvaart- en feederschepen hoeven minder terminals aan te lopen, met als resultaat een kortere havenverblijftijd en lagere kosten.

In oktober 2017 tekenden de vijf deep sea terminals de Terms of Reference, waarin de belangrijkste uitgangspunten van de CER staan. Het Havenbedrijf Rotterdam overlegt met terminals om te komen tot aansluitovereenkomsten per terminal en maakt met een te selecteren vervoerder afspraken over het gebruik van de CER.
De CER is belangrijk voor de concurrentiepositie van Rotterdam. We streven naar een definitieve investeringsbeslissing in het eerste kwartaal van 2018 en ingebruikname van de CER in 2020.

Omdat er nog niet is gestart met de aanleg van de CER, creëerden we een voorlopige oplossing: de Streamline. Deze tool heeft als doel de containeruitwisseling te stimuleren door goedkoper Inter-Terminal Transport van containers per barge, truck, train of feeder.