Marktleider in LNG

Liquefied natural gas (LNG) is op dit moment de meest waarschijnlijke nieuwe, duurzamere brandstof voor schepen en biedt mogelijkheden voor industriële clusters in Europa. Rotterdam wil voor de doorvoer en bunkering hiervan de belangrijkste locatie in Europa zijn.

Het Havenbedrijf Rotterdam stimuleert de import en export van LNG door het ontwikkelen van LNG-distributie- en bunkermogelijkheden, het (laten) aanpassen en harmoniseren van (inter)nationale regelgeving en door het geven van financiële prikkels aan rederijen voor het gebruik van LNG als bunkerbrandstof. De focus ligt op het creëren van vraag vanuit de eindgebruiker, want de aanbodzijde is bijna volledig ingericht in Rotterdam. Ons doel is het verhogen van het gebruik van LNG door de scheepvaart. Dat doen we onder andere door het arrangeren van samenwerkingen. De overslag van LNG in 2017 bedroeg 2 miljoen ton. Ten opzichte van 2016 is dat een toename van 16,5%.

Het Havenbedrijf Rotterdam en het Nationale LNG Platform onderzoeken de mogelijkheden om bio-LNG als transportbrandstof tot ontwikkeling te brengen in de Rotterdamse haven. Het gebruik van bio-LNG in plaats van gewone LNG leidt tot een grotere verlaging van de CO2-uitstoot. Bio-LNG is duurzaam, in zuivere vorm te gebruiken, maar ook gemengd met fossiele LNG. Voor het Nationale LNG Platform sluit het gezamenlijk onderzoek met het Havenbedrijf Rotterdam goed aan bij het nieuwe LNG-convenant.

Nieuw multifuel bunkerstation

Het Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt samen met PitPoint de vestiging van een nieuw multifuel bunkerstation voor het tanken van LNG en andere schonere brandstoffen. Als locatie is Krabbegors/Duivelseiland in Dordrecht Inland Seaport voorzien. In oktober 2017 ondertekenden beide partijen een intentieverklaring tot mogelijke ontwikkeling.

1e LNG bunkerschip van Shell

Op 26 september is het hypermoderne bunkerschip Cardissa van Shell officieel in gebruik genomen. Dit zeewaardige schip stelt Shell in staat om klanten door heel Europa te bevoorraden met LNG vanuit de Gate terminal in Rotterdam. De Cardissa kan 6.500 m3 LNG vervoeren en heeft Rotterdam als standplaats.