Toplocatie voor warehousing

Distributie is het transport van goederen van producent naar eindgebruiker. Het kan hier gaan om rechtstreekse distributie van producent naar afnemer of distributie via consolidatie. Bij consolidatie gaat het om tussentijdse opslag van goederen in een distributiecentrum (DC). Een DC zorgt voor ladingbinding, toegevoegde waarde in de keten en inkomsten. 90% van het maritieme containertransport via Rotterdam heeft een DC als (tussen)bestemming. Een sterke positionering van distributieactiviteiten in het netwerk van de Rotterdamse haven zorgt voor een sterke ladingbinding, hogere contractopbrengsten, investeringen in het haven- en industriecomplex en voor werkgelegenheid. Het containertransport biedt mogelijkheden tot het verder ontwikkelen van het logistieke profiel van Rotterdam op het gebied van distributie en ketenregie.

De groeiende vraag naar opslag en de toegevoegde waardeservices voor ADR-goederen komt doordat steeds meer producten binnen de categorie gevaarlijke stoffen vallen door een striktere wet- en regelgeving. Agrofood warehousing groeit door een toename van het bruto nationaal product (bnp) en de groei van de wereldbevolking. Er is een sterke groei zichtbaar in de containerisering van bederfelijke lading en de verwachting is dat deze lading de komende jaren wereldwijd verder zal groeien.

Onze doelstelling is groei van distributieactiviteiten en het verhogen van containeroverslag door Rotterdam te positioneren als toplocatie voor warehousing en door het versterken van samenwerking met achterlandregio’s. Rotterdam heeft drie distributieparken, waarbij alleen op de Maasvlakte nog direct uitgeefbare terreinen en ontwikkelmogelijkheden zijn. We willen tenminste tien hectare per jaar uitgeven aan distributieactiviteiten.

Dit jaar vonden twee warehouse uitbreidingen plaats: NeeleVat op de Maasvlakte en David Hart Group in de Europoort. Rotterdam zit vol op de huidige distriparken. In 2017 is daarom de investeringsbeslissing genomen om een nieuw distripark van 85 hectare te ontwikkelen op de Maasvlakte.

Om extra lading aan de Rotterdamse haven te binden, willen we in samenwerking met de regio Rijnmond en achterlandregio’s, zoals Noord-Limburg en Noord-Brabant de uitgifte van distributieactiviteiten faciliteren. We ontwikkelden al proposities met de regio’s Tilburg en Venlo.