Trade hub voor midden-destillaten

Een van de subdoelen in de ondernemingsstrategie is de groei van zeegebonden overslag van midden-destillaten (gasolie, diesel en kerosine) en vooral diesel. Om deze groei te realiseren, moeten we onze concurrentiepositie versterken door de logistieke ketenkosten via Rotterdam verder te verlagen voor onze klanten. Dit doen we door de benodigde investeringen in nautische infrastructuur.

Het aantrekken van BP op de Hartel Tank Terminal via HES maakt van Rotterdam de belangrijkste tradehub in laagzwavelige aardolieproducten. BP gaat zijn volumes uit de Amsterdam-Rotterdam-Antwerp hub (ARA) op deze terminal centraliseren. We verwachten dat de terminal in 2020 operationeel is.