Efficiënte en wendbare organisatie

Trends en ontwikkelingen op het gebied van onder andere energietransitie, digitalisering en innovatie veranderen de wereld waarin wij opereren continu. Dit schept kansen en bedreigingen voor onze organisatie en het haven- en industriecomplex. Om in te spelen op die ontwikkelingen, willen we als organisatie snel kunnen reageren op vragen uit de markt en veranderingen om ons heen.

Dit vraagt naast kwaliteit en wendbaarheid van mensen om een wendbare organisatie met efficiënte processen. Als we als organisatie niet over de juiste kennis, ervaring, houding en de benodigde flexibiliteit beschikken om nieuwe business te ontwikkelen en in te spelen op die veranderende markt, kan dit gevolgen hebben voor ons bestaansrecht. Daarom is dit een van onze toprisico’s.

We werken aan het toekomstbestendig maken en houden van onze organisatie. We creëren een grotere efficiëntie en wendbaarheid door onder andere in te zetten op klant- en marktgerichtheid. Maar ook door de nadruk te leggen op teamwork en te werken in multidisciplinaire teams. Snel en goed in kunnen spelen op veranderingen om ons heen vergt ook aandacht voor effectieve en efficiënte processen die dit ondersteunen. Daarom spannen we ons in om onze processen aan te passen zodat deze optimaal ondersteunend zijn aan onze hoofddoelen en kerntaken.

Efficiënte werkprocessen

In 2017 werkten we verder aan efficiency en kwaliteitsverbetering van werkprocessen. In deze context introduceerden we een HR-dashboard, waarmee we in één oogopslag gegevens over bijvoorbeeld verlof, performance en ziekteverzuim kunnen raadplegen.

Wendbaarheid vergroten

We zien het werken in multidisciplinaire teams als middel om de wendbaarheid van onze mensen en onze organisatie te vergroten. Binnen deze samenwerkingsvormen staan vakdeskundigheid en talentenbenutting centraal. Medewerkers kunnen via de interne opportunity board (tijdelijk) werken aan specifieke opdrachten bij andere afdelingen of binnen (project)organisaties. Onder andere op het gebied van bereikbaarheid en energietransitie werken we in dergelijke Centers of Expertise, evenals binnen ons interne ‘Game Changers’ innovatieprogramma.

Daarnaast sturen we op duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van talent, zodat de continuïteit van kwaliteit van onze medewerkers gewaarborgd blijft.

Opportunity board

Het in 2016 geïntroduceerde opportunity board, werd in 2017 actief ingezet als digitale 'marktplaats’ voor tijdelijke projecten of werkzaamheden. Medewerkers kunnen ze plaatsen, maar er ook op reageren. Hiermee speelt de opportunity board een rol in het vergroten van de wendbaarheid en inzetbaarheid van medewerkers. We verwachten hiermee ook de onderlinge samenwerking te versterken. Als laatste voorkomen we met de opportunity board mogelijk dat we expertise inhuren, terwijl we die wellicht al in huis hebben.

Op zoek naar talent

Net als de arbeidsmarkt vergrijst ook de personeelssamenstelling van het Havenbedrijf Rotterdam. Daarom gaan we de nieuwe generatie aantrekken en zo zorgen voor een kruisbestuiving tussen ervaren collega's met veel kennis en jongeren met nieuwe ideeën en andere invalshoeken. Samen sterker worden. Daarnaast hebben we voor het ontwikkelen van nieuwe business in een toenemende digitale economie en met een transitie naar duurzame energie meer talent nodig.

Een van de middelen om een nieuwe generatie aan te trekken is het verhogen van het aantal trainees van twee naar zes tot acht. Zij doorlopen twee jaar een intensief traject door het hele bedrijf. Daarnaast hebben we in 2017 62 stagiairs aangenomen.

Come. Grow. Go.

De in 2017 geïntroduceerde arbeidsmarktcampagne ‘Come. Grow. Go.’ speelt ook een rol bij het aantrekken van een nieuwe generatie. Het staat voor het binnenhalen van talentvolle mensen (‘Come’) die een waardevolle bijdrage aan het Havenbedrijf Rotterdam en de Rotterdamse haven leveren. Ze ontwikkelen zich het liefst in verschillende functies binnen onze organisatie (‘Grow’). ‘Go’ staat voor leren en aan de slag gaan, maar ook voor je carrière later voortzetten buiten het Havenbedrijf Rotterdam. Binnen de haven, binnen de sector of elders.

Rotterdam Werkt!

‘Rotterdam werkt’ sluit aan bij ‘Come. Go. Grow.’. Binnen ons bedrijf is het niet altijd mogelijk om door te (blijven) groeien. ‘Rotterdam Werkt!’ kan daar bij helpen. Dit is een netwerk van gerenommeerde bedrijven in groot Rotterdam (waaronder het Havenbedrijf Rotterdam). Zij geloven dat een grotere arbeidsmobiliteit iedereen sterker maakt. Via dit netwerk kunnen medewerkers bij andere bedrijven (al dan niet tijdelijk) werken aan nieuwe uitdagingen. De aangesloten bedrijven werken aan de ontwikkeling van talenten en wendbaarheid van medewerkers door onderlinge uitwisseling. Een 'Rotterdam Werkt!' traineeprogramma is in ontwikkeling.