Kwaliteit mensen

De kwaliteit van onze medewerkers is medebepalend voor de kwaliteit van het Havenbedrijf Rotterdam als organisatie en zijn dienstverlening. Het is daarom onder andere van belang dat wij de juiste mensen binnenhalen en aan de organisatie binden. Voor ons ligt de uitdaging in het maximaal benutten en verder ontwikkelen van de kennis en kwaliteiten van alle medewerkers, en in het van elkaar kunnen en willen leren. Op die manier streven we ernaar de kwaliteit van onze medewerkers te waarborgen, nu en in de toekomst.

Duurzame inzetbaarheid is een speerpunt. Hiermee streven we ernaar de condities te creëren waarin onze medewerkers gezond en met voldoening, op een kwalitatief hoogwaardig niveau vorm en inhoud kunnen geven aan hun loopbaan en maximaal toegevoegde waarde kunnen leveren. In 2017 stelden we een programmamanager Duurzame Inzetbaarheid aan om verder te bouwen aan onze doelstellingen op dit gebied.

Onze visie op Duurzame Inzetbaarheid

‘Wij zijn een vitale en flexibele organisatie met energieke en veerkrachtige medewerkers die wendbaar zijn. Je bent zelf in staat met plezier vorm en inhoud te geven aan je werkzame leven, nu en in de toekomst. Het Havenbedrijf Rotterdam ondersteunt je daarbij; samen creëren we een veilige omgeving om de dialoog hierover te voeren. Je hebt het inzicht en de drive om jezelf te blijven ontwikkelen.’

Om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen hebben we een groot aantal instrumenten tot onze beschikking. Deze zijn in een brochure vervat met als doel de bekendheid en de bewustwording rondom duurzame inzetbaarheid te verhogen. De instrumenten focussen zowel op de vitaliteit als op de carrière van de medewerker. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het faciliteren van sporten, het bevorderen van een goede werk-privébalans en het bieden van mogelijkheden om medewerkers om te scholen. Omdat het hebben van een goede dialoog bij gesprekken over duurzame inzetbaarheid cruciaal is, is er onder meer een gesprekskaart ontwikkeld, die als leidraad kan dienen.

In 2017 was het ziekteverzuim 5,12%, wat niet in lijn is met onze doelstelling. Om ziekteverzuim verder te reduceren, zetten wij onder andere het programma Duurzame Inzetbaarheid in 2018 voort. Om dit te structureren, onderscheiden we twee gebieden waarbinnen we de thema’s onderbrengen: Vitaliteit en Carrière.

Vitaliteit
Onder vitaliteit scharen we vooral onderwerpen die de fysieke en mentale batterij beïnvloeden. Hieronder vallen producten als het vitaliteitscentrum, sportmogelijkheden voor medewerkers op buitenlocaties, het ondersteunen van sportieve evenementen, werkfruit, het aanbod van gezonde lunches in het bedrijfsrestaurant en arbohulpmiddelen, zoals verstelbare bureaus, steppy’s en een bedrijfsfysiotherapeut.

Carrière
Hoe ziet de loopbaan van een medewerker er gedurende het hele werkzame leven uit? Binnen en buiten het Havenbedrijf Rotterdam, nu en in de toekomst. Om ontwikkelkansen te bevorderen kunnen medewerkers in overleg met hun leidinggevende kijken naar het eigen takenpakket en de ontwikkelkansen. Ook is er bijvoorbeeld het netwerk van bedrijven 'Rotterdam Werkt ', een opportunity board op het Thuisweb, een leiderschapsprogramma, een train de trainer programma, opleidingsmogelijkheden en het aanbod van externe coaching.

Diversiteit

Het Havenbedrijf Rotterdam streeft naar een personeelsbestand dat een relevante afspiegeling vormt van de beroepsbevolking. Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit binnen onze organisatie tot betere resultaten en een betere werkomgeving leidt. Diversiteit zorgt ervoor dat vraagstukken vanuit meerdere kanten en perspectieven worden belicht waardoor de kwaliteit én de acceptatie van de gekozen oplossing toeneemt. Werving en selectie en arbeidsmarktcommunicatie zijn de belangrijkste instrumenten bij de uitvoering van ons diversiteitsbeleid.

Wij hebben verschillende diversiteitsdoelgroepen bepaald, waarvoor gerichte acties, doelen en instrumenten zijn opgesteld. Voorbeelden van doelgroepen zijn man-vrouwverdeling en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (participatiewet). Het Havenbedrijf Rotterdam streeft naar minimaal 25% vrouwen in managementposities. In 2017 lag het gerealiseerde percentage op 23%. In 2016 was dit 21%.

Daarnaast geldt op basis van de Wet Bestuur en Toezicht een norm dat de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen ieder voor ten minste 30% uit vrouwen bestaat. In de Raad van Bestuur was geen vrouw vertegenwoordigd en er is in 2017 geen positie vrijgekomen. De diversiteitsnorm is daar niet bereikt. De diversiteitsnorm in de Raad van Commissarissen is 40%. Miriam Maes is per 1 januari 2018 voorzitter van de Raad van Commissarissen van het Havenbedrijf Rotterdam. Zij had al sinds 1 januari 2016 zitting in de Raad van Commissarissen. Ze volgt Rutger van Slobbe op die sinds 2006 zitting had in de Raad van Commissarissen en sinds mei 2011 voorzitter van de Raad was.Vanaf 1 september is de Raad van Commissarissen verder versterkt met Ingrid Thijssen. Zij vervangt Mel Kroon.

Kerncijfers met betrekking tot onze medewerkers

Bekijk gegevens met betrekking tot diversiteit naar leeftijd, verhouding parttime en fulltime medewerkers en man-/vrouwverhoudingen onder Kerncijfers. Hierin hebben we een uitsplitsing gemaakt tussen onze operationele afdeling, de Divisie Havenmeester (DHMR), de overige medewerkers en het totaal.