Maatschappelijk verantwoord werkgeverschap

Maatschappelijk verantwoord werkgeverschap is een van de thema’s in ons Corporate Social Responsibility-statement en onze cao. Werk en welvaart voor mensen dragen bij aan het draagvlak van de haven. Daar hoort ook de zorg voor duurzaamheid bij. Een vitale haven is voor ons een inclusieve haven die direct en indirect werkgelegenheid biedt aan alle lagen van de bevolking. Wij besteden aandacht aan de ontwikkeling en vitaliteit van mensen, zodat zij duurzaam inzetbaar zijn voor de banen van de toekomst.

In 2017 is gestart met het uitrollen van een nieuw mobiliteitsbeleid, dat gebaseerd is op drie uitgangspunten: flexibiliteit, duurzaamheid en kostenbewustzijn. Medewerkers van het Havenbedrijf Rotterdam krijgen de mogelijkheid om met een persoonlijk budget een eigen invulling te geven aan hun mobiliteit. Leasebedragen zijn gedurende 2017 afgestemd op verschillende doelgroepen en spelen in op de behoefte aan meer flexibiliteit voor medewerkers en duurzamer vervoer. Ook wordt er op deze wijze meer bewust omgegaan met onze mobiliteitskosten voor woon-werkverkeer.

Daarnaast moedigen we medewerkers aan om zakelijke ritten zo min mogelijk met de eigen auto te doen. Voor dat doel staan er duurzame leenauto's klaar die medewerkers kunnen gebruiken. Reizen met de trein wordt aangemoedigd door de optie om 1e klas te reizen. Ons nieuwe mobiliteitsbeleid heeft ook gevolgen voor het parkeerbeleid voor medewerkers. Dit wordt eveneens vergroend en passend gemaakt aan het mobiliteitsbeleid per 1 januari 2018.

Cao 2016-2018

In onze driejarige cao staan vier onderwerpen centraal: beloning, investeren in medewerkers, aan het werk blijven én maatschappelijk verantwoord werkgeverschap. In de cao is voor het laatstgenoemde onderwerp onder andere vastgelegd dat medewerkers gedurende een halve dag per jaar vrijwilligerswerk mogen verrichten binnen geselecteerde projecten. In 2017 maakten 106 medewerkers gebruik van deze regeling uit de cao. Zij zetten zich bijvoorbeeld in voor Go Green. In de cao staat ook dat we in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Werkgeverschap tot 2019 vijf plekken voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt creëren.

Goed functionerende arbeidsmarkt

In het kader van onze klantbetrokkenheid werken we ook aan een goed functionerende arbeidsmarkt in het haven- en industriegebied. Dit doen we onder andere door het bevorderen van de dialoog tussen overheid, bedrijfsleven en vakbondsorganisaties. Ook zetten we ons in om werken in de haven te promoten onder jongeren en zij-instromers.

Lees meer over onze inspanningen op dit gebied onder Werkgelegenheid, onderwijs en arbeidsmarkt