Veilige en open cultuur

Binnen het Havenbedrijf Rotterdam zien we een veilige en open cultuur als randvoorwaarde voor de ontwikkeling van onze medewerkers. Daarmee bedoelen we een cultuur waarin we respectvol met elkaar omgaan, elkaar helpen om goede resultaten te behalen en leren van fouten. Deze cultuur wordt meer expliciet in onze kernwaarden: passie, vertrouwd, steeds verbeteren en samen. Passie voor de haven en ons vak, samenwerken onderling, maar ook samen met stakeholders, klanten en aandeelhouders om onze gezamenlijke ambities te realiseren. We ontwikkelen en innoveren continu, verleggen grenzen, zijn vertrouwd met onze omgeving, zijn een zorgvuldige en betrouwbare partner, voortbouwend op onze solide basis.

Het Havenbedrijf Rotterdam werkt voortdurend aan een plezierige en veilige werkomgeving. We behandelen en betalen medewerkers gelijk, ongeacht gender of achtergrond. Voor discriminatie en seksuele intimidatie is geen plaats.

Leiderschap

Het in 2015 opgezette leiderschapsprogramma kreeg ook in 2017 een vervolg. Interne trainers trainden nieuwe leidinggevenden om de juiste leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen. Gedurende het jaar is er bovendien op diverse momenten aandacht geweest voor leiderschap. We constateren dat alle aandacht de volgende effecten heeft: verder uitdragen en gebruiken van het gedachtengoed van het leiderschapsprogramma en de ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal, methoden en technieken.

Feedback

In 2017 introduceerden we de feedback training Vertrouwen, Vertellen, Vooruitgang (V3). Dit programma bestaat uit een eerste trainingsdag, een intervalperiode met opdrachten en een terugkomdagdeel. Doel van het programma is verder bouwen aan een veilige en open cultuur. Na de introductie volgden 63 teams deze cursus.