Belangrijkste biobased cluster van Europa

De biobased industrie maakt gebruik van hernieuwbare, natuurlijke grondstoffen, zoals mais, graan, suiker en plantaardige oliën voor de productie van brandstoffen en chemicaliën. Het bestaande petrochemische cluster is een belangrijke factor in het gunstige vestigingsklimaat voor de biobased industrie in Rotterdam. Immers, nieuwe biobased bedrijven profiteren van de al aanwezige infrastructuur en nutsvoorzieningen en kunnen feedstock van naburige bedrijven afnemen of hun eindproducten leveren aan nabijgelegen klanten. In de Rotterdamse haven hebben we vier fabrieken (Neste, BioPetrol, Alco en Lyondell) die biobrandstof produceren. Op het gebied van biobased chemie en biobrandstoffen willen we dat onze haven de belangrijkste locatie in Europa is en zal blijven. Er lopen diverse trajecten.