Waste-to-Chemistry

Een samenwerkingsverband, bestaande uit AkzoNobel, Air Liquide, Enerkem en het Havenbedrijf Rotterdam deed samen met de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en InnovationQuarter onderzoek naar de realisatie van een Waste-to-Chemistry-fabriek in Rotterdam. Deze fabriek produceert vanuit restafvalstromen synthesegas en vervolgens methanol. De realisatie kwam in 2017 een stap dichterbij. De samenwerkingspartners sloten een overeenkomst voor de gedetailleerde engineering en haalbaarheidsfase, die in 2018 moet worden afgerond met een investeringsbesluit. Ook werd door de partners een EFRO (Europees fonds voor regionale ontwikkeling) subsidie verkregen van 2,65 miljoen euro voor de gedetailleerde haalbaarheidsfase.