Samenwerkingen

Samen met stakeholders, klanten en aandeelhouders werkt het Havenbedrijf Rotterdam aan het realiseren van de gezamenlijke ambities voor het haven- en industriecomplex. We zien het aangaan van strategische samenwerkingen als een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van de doelstellingen uit onze ondernemingsstrategie.

Onze partnershipbenadering

Onze partnershipbenadering is erop gericht om specifieke doelen te bereiken. Er moet duidelijk sprake zijn van een gezamenlijk te definiƫren doel met een aantoonbare win-winsituatie. We richten het doel op een positieve uitkomst voor alle partijen. Vervolgens kijken we per partnership hoe we deze organisatorisch, juridisch en financieel het beste kunnen inrichten.

Samenwerking met Nederlandse zeehavens

Met de andere Nederlandse havenbeheerders Amsterdam, Moerdijk, Groningen en Zeeland werken wij al enkele jaren samen in de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ). Wij bundelen onze krachten onder andere om een level playing field te bewerkstelligen. Via BOZ wordt met diverse ministeries samengewerkt aan het Werkprogramma Zeehavens van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Lees meer over samenwerking met Nederlandse zeehavens onder (Inter)nationale havenontwikkeling