Strategie 2017

In 2015 stelde het Havenbedrijf Rotterdam zijn Ondernemingsstrategie 2016-2020 vast. We voeren jaarlijks een Strategy Update uit. Het is een ijkmoment om te kijken of de organisatie nog op koers is om de gestelde doelen te halen. Daarnaast kijken we of ontwikkelingen in de omgeving aanleiding geven de doelen aan te scherpen of prioriteiten aan te brengen.

De rol van ‘landlord’ met de nadruk op gronduitgifte, scheepvaartafwikkeling en havenonderhoud hoort als core business bij ons. Verder stellen wij ons steeds nadrukkelijker op als een ondernemende ontwikkelaar. Daarnaast werken we met steeds meer bedrijven samen om het haven- en industrieel complex te transformeren tot een low carbon haven.

De drie strategische thema's energietransitie, digitalisering en innovatie zijn ook voor 2017 de belangrijkste enablers voor de ondernemingsstrategie. Om in te kunnen spelen op de kansen die als gevolg hiervan ontstaan, zijn specifieke competenties nodig en soms een andere vorm van organiseren.

In 2017 kregen de volgende thema’s extra aandacht:

  • Aantrekken van nieuwe activiteiten en nieuwe bedrijven in voor de haven nieuwe sectoren. Externe omstandigheden, zoals groeiverwachtingen in de wereldhandel en doorbraken op het gebied van duurzame energie hebben invloed op de goederenstromen in de Rotterdamse haven. Zij onderstrepen dat Rotterdam nieuwe activiteiten kan en moet ontwikkelen.
  • Positie op de containermarkt. Eerder genomen maatregelen zorgen voor verbetering van onze positie. We blijven streven naar verdere verbetering van prestaties. Marktleider in het containersegment betekent voor ons dat Rotterdam de belangrijkste container-gateway en transshipment haven in Europa is, de meeste en de beste verbindingen van lijndiensten heeft, en de aantrekkelijkste haven is voor import, export en transshipment voor Noordwest-Europa.
  • Creëren van een digitaal bedrijfsmodel. Voor het verbeteren van de transparantie in de keten, voor een efficiënter beheer en afhandeling en als nieuwe commerciële activiteit. De nieuw gevormde afdeling Digital Business Solutions (DBS) richt zich op het verbeteren van de ketenefficiency en port call met digitale producten en diensten.
  • Funnel management: De kansen die de veranderende omgeving biedt, kenmerken zich door een hoge onzekerheid en een complex stakeholderveld. We hebben ons Funnel management proces geëvalueerd en op een aantal punten versterkt.