Achterlandnetwerken

Het spoorproduct als onderdeel van het Rotterdamse achterlandnetwerk is van belang voor het realiseren van onze doelstelling om marktleider te zijn in groeimarkten. Door spoorgoederenvervoer kan de haven van Rotterdam nieuwe markten ontsluiten in Zuid-Duitsland, Oostenrijk en Centraal-Europa. Vooral in het containervervoer voorziet het Havenbedrijf Rotterdam groei.

Port shift en modal shift

Een sterk en concurrerend spoorproduct kan de bedrijvigheid in het Rotterdamse haven- en industriecomplex positief beïnvloeden door het realiseren van een port shift. Hierbij trekken we lading vanuit concurrerende havens aan. Ook is spoorvervoer van belang voor de logistieke keten in het bereiken van de modal shiftdoelstellingen. In 2017 namen wij PortShuttle over omdat deze failliet dreigde te gaan. Zo faciliteren wij de uitwisseling tussen de terminals in Rotterdam per spoor. Daarmee bieden we ook een alternatief voor transport over de weg. Naast de bestaande hub voor PortShuttle op het Rail Service Centre is de dienst van PortShuttle eind 2017 uitgebreid met een tweede omloop en CTT Pernis als tweede hublocatie.

Samenwerken om de spoorcapaciteit te vergroten

We werken samen met het Rijk, ProRail, vervoerders en operators om het spoorproduct Rotterdam te verbeteren en uit te breiden. De verbeteringen betreffen betrouwbaarheid, kosten en efficiëntie in de haven en het realiseren van meer verbindingen in het achterland. Met ons Rail Incubator programma ondersteunen wij de markt om nieuwe verbindingen en frequentieverhogingen op te zetten. Met de sector schrijven wij het Masterplan Spoorgoederenvervoer en wij hebben ons hard gemaakt voor de implementatie van de pilot van LEAN Waalhaven welke een verbetering van efficiëntie op het spoor beoogt. Met terminals en vervoerders voerden we een aantal pilots uit in de digitalisering en informatievoorziening van de keten tussen vervoerders en deepsea terminals.

Spoorontwikkelingen in 2017

In 2017 droegen we bij aan de volgende marktinitiatieven: start nieuwe shuttle op Stuttgart, de start en frequentieverhoging van de shuttle op Trier en een frequentieverhoging van de shuttle op Neurenberg en München.
Verder vertoonde de punctualiteit van de Brabantroute in 2017 een stijgende lijn. In 2017 bleek dat vervoerders goed zijn voorbereid op zulke buitendienststellingen.

Inzet om het spoorproduct en Rotterdam op de kaart te zetten

Naast de ondersteuning bij de opzet van spoorverbindingen richten onze inspanningen zich op het bijeenbrengen van ketenpartijen om het gebruik van spoorvervoer te stimuleren.

Zo organiseerden we in 2017 events om de community van Spooroperators in contact te brengen met rederijen en andere stakeholders. Daarnaast ondersteunen wij RailCargo International en het Spoorcongres waar (potentiele) gebruikers en aanbieders van het spoorproduct samenkomen.

Werkzaamheden derde spoor

Op het gebied van spoorvervoer hebben wij een faciliterende rol. Dit leidde in 2017 tot een aantal partnerships voor uitbreiding van nieuwe routes. Naast onze focus op het klassieke achterland in Duitsland staan Oostenrijk, Hongarije, Polen, Tsjechië en Italië op de kaart.

De Betuweroute is tien jaar na opening een onmisbare spoorlijn voor het goederenvervoer van en naar de Rotterdamse haven en heeft in de afgelopen jaren in sterke mate bijgedragen aan de groei van de overslag in Rotterdam en daarmee aan de Nederlandse economie. Het blijft van groot belang om nationaal en internationaal meer aandacht te blijven geven aan goederenvervoer per trein om dit succes uit te bouwen; mede om goederenvervoer duurzamer te maken.

De Betuweroute zorgt voor een verbinding met het Duitse achterland en is van belang voor de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven. DB Netz werkt momenteel aan de aanleg van het derde spoor tussen Emmerich en Oberhausen in Duitsland. Het derde spoor is nodig, omdat de bestaande twee sporen te weinig capaciteit bieden aan de bestaande personentreinen en de groeiende goederenstroom. De verwachting bestaat dat het Duitse deel van de Betuweroute verder vertraging oploopt door uitloop van procedures.

Bodemverzakking Rastatt

Vertraging vond ook plaats als gevolg van de bodemverzakking bij werkzaamheden in Zuidwest-Duitsland. De verzakking zorgde voor vertraging op de spoorlijn die van internationaal belang is voor spoorgoederenvervoer van Rotterdam naar Basel en Milaan. Verder waren de gebruikelijke omleidroutes in Duitsland door werkzaamheden buiten dienst en dus onbruikbaar. Hierdoor liepen het spoorgoederenvervoer en de gehele supply chain ernstige schade op. Dit toont aan dat een robuust net van groot belang is voor het spoorgoederenvervoer. Het Havenbedrijf Rotterdam vroeg in 2017 extra aandacht voor de robuustheid en kwaliteit van het Europese spoornetwerk.