Kwaliteit scheepvaartafwikkeling

In een periode waarin er overcapaciteit bestaat in de containersector en de prijzen voor internationaal containervervoer onder druk staan, kijken vooral containerrederijen naar manieren om de kosten te drukken. Dit doen ze onder andere met de vorming van allianties. In 2017 zaten we als Rotterdam goed in de vaarschema's van de allianties. De kwaliteit van de scheepvaartafwikkeling speelt hierin een belangrijke rol en is daarom van belang voor de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven. Hoe efficiënter een schip in de haven kan aanleggen, laden en lossen en weer kan vertrekken, des te lager de operationele kosten voor de rederijen. Ook de kosten van de nautische dienstverlening spelen een rol bij de havenkeuze. De materiële KPI's 'safety & environmental index' en 'nautische safety index' hebben betrekking op de kwaliteit van de scheepvaartafwikkeling.

Lees meer over deze KPI's onder veiligheid

Vlotte en veilige begeleiding van de scheepvaart

Het zorgen voor een veilige en efficiënte scheepvaart is een van onze kerntaken. De Divisie Havenmeester is binnen het Havenbedrijf Rotterdam verantwoordelijk voor het veilig en efficiënt afhandelen en begeleiden van de scheepvaart. De slepers, loodsen, roeiers en terminals spelen ook ieder een rol in de scheepvaartafwikkeling. Naast de statutaire verantwoordelijkheid voor de afhandeling van de scheepvaart, neemt het Havenbedrijf Rotterdam een actieve rol op zich om samen met klanten en onze (nautische) partners te zorgen voor een perfecte aansluiting van aankomst, planning van diensten, terminaloperatie en afhandeling naar het achterland, met als doel de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven te verbeteren. Digitalisering biedt hiervoor kansen.

Port Call Optimization

Door schaalvergroting in de scheepvaart, de toenemende macht van de rederijen en de ontwikkeling van Maasvlakte 2, ligt de uitdaging in het op peil houden van de kwaliteit van de dienstverlening tegen een concurrerende prijs. Onze inspanningen op het gebied van de optimalisatie van havenaanlopen door zeeschepen richten zich op drie vlakken:

  1. het creëren van mogelijkheden voor een optimale beladingsgraad van bezoekende schepen;
  2. een zo kort mogelijke verblijftijd in de haven (port stay) van het schip met efficiënte afhandeling door nautische dienstverleners, terminals, service providers én Havenmeester;
  3. leveren van betrouwbare informatie, waardoor de scheepvaart een optimale aanloopsnelheid naar de haven kan realiseren.

Smart Infrastructure

In 2016 startte het programma Smart Infrastructure. Dit programma richt zich onder andere op het realiseren van een toekomstbestendig, veilig en beveiligd sensorenplatform en werkt aan een applicatie die lijkt op een navigatiesysteem. Het toont op een kaart hoe snel een schip van A naar B kan varen, waar en wanneer het kan liggen en gebruikt daarbij actuele meetgegevens en voorspellingen over wind, dieptes, getij en zicht. Dit draagt eveneens bij aan het beter kunnen plannen van havenbezoeken en we bereiden ons hiermee voor op de komst van autonome schepen.

Voorbeelden van Smart Infrastructure toepassingen bij het Havenbedrijf Rotterdam:

  • We-nose netwerk dat de luchtsamenstelling waarneemt en de informatie daarover draadloos naar een centrale server stuurt om geurhinder effectief te bestrijden en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen vroegtijdig te signaleren.
  • Kademuren in het havengebied die steeds intelligenter worden door middel van sensoren die hierin verwerkt zijn.
  • Real-time track en tracen van duwbakken in het havengebied (pilot fase).

Kosten per havenaanloop

Naast de kwaliteit van de scheepvaartafwikkeling, zijn de kosten van de havenaanloop bepalend voor de havenkeuze van rederijen. Daarom is het voor de haven van Rotterdam van belang om concurrerend te blijven op het vlak van kwaliteit, beschikbaarheid en kosten van de nautische dienstverlening. We volgen de kwaliteit en kosten van de nautische dienstverlening nauwkeurig.