Excellent serviceniveau voor de klant

Het Havenbedrijf Rotterdam ziet een klantgerichte aanpak als voorwaarde om de doelstellingen uit de Ondernemingsstrategie 2016-2020 te halen. Zelf slaan we als Havenbedrijf Rotterdam geen goederen over. Onze belangrijkste inkomstenstromen zijn afkomstig uit contractopbrengsten en havengelden. Het aantal schepen dat de haven bezoekt, de hoeveelheid overslag en de bezettingsgraad van de haven hebben dan ook invloed op onze inkomsten. Ons succes is daardoor afhankelijk van het succes van onze klanten.

Vergroten van de ‘ease of doing business’

Om ervoor te zorgen dat onze klanten in staat zijn en blijven om concurrerende diensten aan te bieden, zetten we ons in om het serviceniveau voor hen te verhogen. Dit is een van onze topprioriteiten. We werken aan het serviceniveau en de kwaliteit van onze dienstverlening door bijvoorbeeld in te zetten op het vergroten van de ‘ease-of-doing business’. We ontzorgen onder andere door proactief met onze (potentiële) klanten nieuwe concepten uit te werken en hen te adviseren bij vestigings- en uitbreidingsvraagstukken. Daarnaast kijken we samen met onze Havenvisiepartners hoe we de procedures rondom Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) kunnen optimaliseren en regelgeving kunnen verhelderen.

ACM richt zich op het havengebied

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft zich in 2016 en 2017 specifiek op het havenbedrijfsleven en het havengebied gericht. De ACM wil dat de kennis van mededingingsregels onder havenbedrijven wordt versterkt. Het ACM-rapport van december 2016 wijst op onvoldoende kennis bij bedrijven over mededingingsregels. In 2017 organiseerden het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs samen met de ACM een informatieve bijeenkomst over dit onderwerp. In overleg met de ACM ontwikkelen Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam ook een e-learning tool voor het havenbedrijfsleven om de kennis over het mededingingsrecht onder het havenbedrijfsleven verder te versterken.