Kwaliteit haveninfrastructuur

Een van de twee statutaire doelen van het Havenbedrijf Rotterdam is het ontwikkelen, aanleggen, beheren en exploiteren van het haven- en industriegebied in Rotterdam. Dit doen we door te investeren in ontwikkeling en onderhoud van terreinen, openbare infrastructuur (waterwegen, spoorwegen en weginfrastructuur) en klantspecifieke infrastructuur (zoals kademuren en aanlegsteigers).

Als beste beoordeeld

Voor het zesde jaar op rij krijgt de kwaliteit van de Nederlandse haveninfrastructuur de beste beoordeling van het World Economic Forum (WEF). In ‘The Global Competitiveness Report’ van 2017-2018 eindigt Nederland boven Singapore (2) en Hongkong (3).

Investeringen in de haveninfrastructuur

In 2017 investeerden we in totaal 213,8 miljoen euro in de ontwikkeling van haveninfrastructuur. Hiervan was 49% klantgebonden; 41% investeerden we in publieke infrastructuur en 10% ging naar bedrijfsmiddelen. Bekijk hier het overzicht van onze investeringsuitgaven per type en de ontwikkeling daarvan door de jaren heen. De private investeringen bedroegen over het jaar 2015 (laatst bekende cijfers) 3,5 miljard euro (bron: Havenmonitor).

We verwachten dat de komende jaren ons aandeel in investeringen in publieke infrastructuur toeneemt. Dit komt door onze investeringen in bijvoorbeeld de aanleg van het Theemswegtracé en de verdieping van de Nieuwe Waterweg en de Botlek. Investeringen in publieke infrastructuur leveren geen directe opbrengsten op, zoals bij klantgebonden investeringen wel het geval is. Wij vinden ze wel nodig om onze concurrentiepositie te verbeteren om zo onze ondernemingsdoelstellingen te behalen.

Lees meer over het verbeteren van onze concurrentiepositie onder Ruimte voor groei (Gelijk speelveld)

Belangrijke investeringen in 2017

Enkele belangrijke in 2017 afgeronde investeringsprojecten zijn:

 1. Zeekademuur SIF terrein E
 2. Wegverharding MV Plaza/ Gebouw truckparking Maasvlakte Plaza
 3. Kademuur noord Stenaline
 4. Kademuur 9 Koole
 5. Kademuur Rhenus Maasvlakte

Enkele voorbeelden van belangrijke investeringen waaraan we in 2017 werkten:

 1. Theemswegtracé
 2. Offshore Center-K2
 3. Kademuur zuid Stenaline
 4. Realisatie ligplaatsen Calandkanaal
 5. Knooppunt F

Ook namen we de volgende investeringsbeslissingen:

 1. Hartel Tank Terminal
 2. Verdieping Nieuwe Waterweg en Botlek
 3. Distripark ontwikkeling Terrein A Maasvlakte
 4. Verdieping Euromax
 5. Uitbreiding BTT

Onderhoud van assets

Het onderhouden van assets is een kerntaak van het Havenbedrijf Rotterdam. In totaal gaat het om 23 assetsoorten, waaronder 77 kilometer kademuren, 202 kilometer oevers (glooiingen), 4.810 hectare waterbodem. In 2017 besteedden we 55,4 miljoen euro aan onderhoudskosten. Onder onderhoud verstaan wij ook het op diepte houden van de waterwegen in het havengebied door middel van baggeren. Het Havenbedrijf Rotterdam is verantwoordelijk voor het onderhoud van de waterwegen in het havengebied. Rijkswaterstaat gaat over de doorgaande vaarwegen.
Het Havenbedrijf Rotterdam laat zich voor het managen van assets certificeren volgens ISO 55001. Dit internationale certificaat voor asset management vereist dat elk halfjaar een externe verificatie van de bedrijfsvoering plaatsvindt.

Om onze eigen processen nog verder te optimaliseren en om de kansen van de nieuwe digitale mogelijkheden te benutten, startte het Havenbedrijf Rotterdam in 2017 een programma onder de naam IAM (integraal asset management). Binnen dit changeprogramma maken we assets slim en zetten we met data analytics de stap naar volwassen predictive maintenance. Hiermee verwachten we nog kosteneffectiever onze assets te kunnen managen.

In 2017 is tijd en energie gestoken in het aanbesteden en aanschaffen van een digitaal platform waarop we onder andere alle benodigde data voor het onderhoud kunnen opslaan. De hydro- en meteogegevens, zoals waterstanden, zoutgehalte, windsnelheid, zicht en stroming, zijn de eerste databronnen die we op continue basis in dit platform willen opslaan. Vanuit het platform gaan we de informatie met de gebruikers delen, zodat we een veilige en vlotte afhandeling van scheepvaart nog beter kunnen handhaven.

Eind 2017 tekenden we twee contracten met twee aannemers voor het onderhoud van de zogeheten droge infrastructuur in de haven. Het gaat om het onderhoud van de wegen in de haven en de verschillende groenvoorzieningen. Voor de nieuwe onderhoudscontracten gebruikten we een andere manier van aanbesteden, de zogeheten ‘best value procurement’. Het is bijzonder dat voor de eerste twee jaar is gekozen voor de traditionele RAW-aanbesteding, om daarna over te stappen naar een prestatiecontract. Beide contracten zijn voor twee jaar gesloten. Begin 2018 tekenen we het onderhoudscontract voor de openbare verlichting in het havengebied.

Overkoepelende infrastructuur

Naast traditionele haveninfrastructuur, zoals kades, steigers en waterwegen investeren we als Havenbedrijf Rotterdam in overkoepelende infrastructuur voor een duurzaam en concurrerend industrieel cluster. We investeerden in 2017 onder andere in energie-infrastructuur, zoals een warmtenetwerk.