Belangrijkste bunkerlocatie van Europa

De International Maritime Organization (IMO) besloot dat vanaf 1 januari 2020 wereldwijd alleen nog mag worden gevaren op bunkers met maximaal 0,5% zwavel. Dit betekent dat de vraag naar schonere brandstoffen (LNG, gasolie (Marine Gasoil)) zal toenemen. Onder meer Shell, ExxonMobil en Gunvor investeren mede om deze reden voor bijna twee miljard euro in hun Rotterdamse raffinaderijen in nieuwe fabrieken die meer laagzwavelige brandstoffen produceren. We verwachten dat ze in de loop van 2018 operationeel zijn. De investeringen passen binnen de ambitie van Rotterdam om de grootste bunkerhaven van Europa te blijven.