Belangrijkste doorvoerhaven voor droog en nat massagoed

De Rotterdamse haven is naast een grote aanvoerhaven voor de in het Rotterdamse havengebied gevestigde industrie ook een belangrijke doorvoerhaven van nat en droog massagoed voor de Europese industrie in het achterland, zoals raffinaderijen, energiecentrales en hoogovens. Voor de concurrentiekracht is het voor ons belangrijk om de logistieke ketens voor deze markten efficiƫnt en betrouwbaar te houden, ook voor de verbindingen tussen agribulk & biobased industrie, overige droge bulk en de nieuwe maakindustrie. De massa van deze stromen is de voedingsbodem voor nieuwe activiteiten en handel. Naast doorvoer naar de Europese industrie vervult Rotterdam een leidende positie als raffinage- en tradinghub voor de productie en wereldwijde handel van olieproducten. Hoewel de vraag naar stookolie op termijn zal afnemen, is deze markt nog steeds aanzienlijk.

Het Havenbedrijf Rotterdam en zijn klanten investeren in faciliteiten om nat massagoed te kunnen afhandelen. HES International ontwikkelt aan de Mississippihaven op de Maasvlakte de Hartel Tank Terminal voor olieproducten en biobrandstoffen, een investering van enkele honderden miljoenen euro's. BP sloot een langjarig contract voor het gebruik van de terminal. Het Havenbedrijf Rotterdam bouwt een kade van 1.100 meter voor drie grote of vijf kleinere zeeschepen. In de Hudsonhaven komen negen aanlegplaatsen voor de binnenvaart.

De investering in de Hartel Tank Terminal van HES International past in de trend dat grote internationale spelers Rotterdam zien als een strategische locatie en daarom hier investeren en hun activiteiten concentreren. Dit zorgt voor meer efficiency, een lagere footprint en het versterkt de concurrentiepositie van Rotterdam. De nieuwe terminal past in onze strategie om de bestaande sectoren te blijven ondersteunen en nieuwe industrie tot ontwikkeling te brengen.

De ontwikkeling van de HES Hartel Tank Terminal is goed voor directe en indirecte werkgelegenheid. Bij de bouw van de terminal zijn enkele honderden mensen betrokken. Na ingebruikname is de terminal 24/7 operationeel en biedt deze aan ongeveer 100 mensen een baan. Daar komt de indirecte werkgelegenheid nog bij.

De overslag van ijzererts en schroot bleef vrijwel gelijk aan die van 2016. De aanvoer van ijzererts bleef vrijwel constant ten opzichte van 2016. In de eerste helft van 2017 groeide de uitvoer van schroot sterk naar vooral Turkije ten behoeve van de Turkse staalindustrie, maar in de tweede helft van het jaar zwakte deze groei af als gevolg van ongunstige marktomstandigheden.

De toekomst van de kolen- en biomassaoverslag is op langere termijn onzeker. Het kabinet-Rutte III wil alle kolencentrales voor 2030 sluiten. De subsidie voor biomassabijstook stopt in 2024. Op 30 juni 2017 sloot de oude kolencentrale van Uniper op de Maasvlakte. Door de sluiting van de centrale daalde de CO2 uitstoot met drie Mton, maar verloren wel 70 mensen hun baan.