Versterken van het industriecluster

In april 2016 trad een clustercommissaris voor het industriecomplex Rotterdam-Moerdijk aan. Een tijdelijke functie, bedoeld om de versterking en vernieuwing van het complex aan te jagen. Na anderhalf jaar concludeerden het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs dat tal van projecten lopen en goed zijn verankerd bij het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en het bedrijfsleven zelf.

Een belangrijke ontwikkeling is de versterking van het chloorcluster. De bedrijven binnen dit cluster in de Botlek spraken af nauwer te gaan samenwerken. Ze nemen zich voor te investeren in nieuwe, efficiëntere technologie. Daarmee zetten ze een belangrijke stap in de continuïteit van het chloorcluster, terwijl de CO2-uitstoot naar beneden gaat.

In de afgelopen periode vielen ook de besluiten om de restwarmte van Shell Pernis (voor het Warmtebedrijf) en van Huntsman (voor Evides) te benutten. Voor stoomuitwisseling in de Botlek toonden we aan dat aanleg van stoominfrastructuur tussen verschillende bedrijven verreweg de meest kostenefficiënte maatregel is per ton vermeden CO2. Overheid en marktpartijen willen dit samen realiseren.
Eind vorig jaar zette het Havenbedrijf Rotterdam een programmatische aanpak voor de energietransitie op. Het programma richt zich op het verlagen van de CO2-footprint van de bestaande industrie en op de ontwikkeling van nieuwe, duurzame initiatieven. Deltalinqs richt zich met het Delta Energy Forum sterk op het vergroten van de efficiency en vergroening van de bestaande industrie.

Lees meer over de energietransitie onder Duurzaamheid van ketens en clusters